Warunki zakupu

Poniżej publikujemy jak wygląda proces obsługi klienta w trakcie realizacji inwestycji

1. Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna wiąże się z wniesieniem wpłaty w ustalonej kwocie. Podpisanie umowy rezerwacyjnej daje Państwu pewność, iż wybrane mieszkanie nie zostanie sprzedane przed momentem uzyskania finansowania.

2. Finansowanie zakupu

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę doradcy finansowego i wszelką pomoc przy wyborze formy finansowana i uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Zapewniamy również pomoc przy uzyskaniu dopłat z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych (MdM).

3. Umowa deweloperska

Wszystkie aspekty związane z nabywaniem mieszkań budowanych w systemie deweloperskim uregulowane zostały zapisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.11.232.1377) tzw. Ustawy Deweloperskiej, która weszła w życie dnia 29 kwietnia 2012 roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy, poniżej zaś przedstawiamy wybrane zagadnienia dotyczące samej procedury zakupu.

Formalnym zobowiązaniem pomiędzy deweloperem a nabywcą jest podpisanie umowy deweloperskiej, która jest zawierana w formie aktu notarialnego. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego (zakończeniu realizacji), a nabywca zobowiązuje się do uregulowania należności na poczet ceny nabycia tego lokalu. Umowa określa szczegółowo specyfikację mieszkania oraz standard wykończenia.

Na podstawie Umowy deweloperskiej, w księdze wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości dokonywany jest wpis roszczenia Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę.

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających dokonanie wpłaty w terminie przewidzianym harmonogramem niezbędne jest pisemne poinformowanie Dewelopera o tym fakcie - w przeciwnym razie zostaną naliczone ustawowe odsetki za zwłokę.

4. Umowa końcowa

Umowa sporządzona w formie aktu notarialnego podpisywana po protokolarnym przekazaniu mieszkania. Na jej podstawie przenoszona jest na klienta własność mieszkania i stanowi podstawę do założenia nowej księgi wieczystej.

Zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym lub naziemnym oraz komórki lokatorskiej jest równoważny z nabyciem prawa własności do udziału w stanowiącym odrębny lokal - garażu wielostanowiskowym, dla którego Sąd prowadzić będzie odrębną księgę wieczystą.

Koszt sporządzenia umowy i opłaty sądowe pokrywa w całości nabywca.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masz pytania? Zapraszamy do naszego biura sprzedaży

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer 84 638 51 76 lub  509 518 885.

Zapraszamy również do naszego biura przy ul. Lwowskiej 40 C w Zamościu. Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.